Juuremme ovat pohjoismaissa, kädenjälkemme on kansainvälinen.

JOHTAVA POHJOISMAINEN PÄÄOMASIJOITUSALAN ASIANTUNTIJA

Missiomme on rakentaa arvoa menestyvän yhteiskunnan puolesta.

CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalan asiantuntija. Olemme rakentaneet arvoa listaamattomissa yrityksissä, kiinteistöissä ja infrastruktuurikohteissa jo 30 vuotta. Hallinnoimme asiakkaidemme varoja rahastoissa ja mandaattipohjaisesti jo 2,8 miljardin euron edestä. Palvelemme vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan sijoittavia laajasti mielenkiintoisten tuotteiden ja palvelujen kautta. Juuremme ovat pohjoismaissa, mutta kädenjälkemme ja verkostomme ovat kansainväliset.

CapManin missiona on rakentaa paremmin johdettuja ja vakaampia yrityksiä edistäen taloudellista hyvinvointia. Lisää työpaikkoja ja innovaatioita luo paremmat edellytykset yhteiskunnalliselle kehitykselle. Sijoitamme myös kiinteistöihin ja infrastruktuurikohteisiin, sillä uskomme, että laadukkaat ympäristöt ja hyödykkeet ovat toimivan yhteiskunnan perusteita.

Rakennamme arvoa vauraamman yhteiskunnan puolesta.

30

vuoden kokemus toimialasta

200+

sijoitusta Pohjoismaissa

110+

sijoituskohdetta

6

keskeistä sijoitusaluetta

2

palveluliiketoimintaa

6

toimistoa Euroopassa

Arvonluonti

Kasvaville yrityksille

Rahoitus, ammattimainen ote yrityksen kasvattamiseen, kontaktit ja verkostot

Pohjoismaisille yhteisöille

Toimivat ja laadukkaat ympäristöt ja hyödykkeet paikallisten kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitusten kautta

Sijoittajille

Houkuttelevat tuotot ja innovatiiviset ratkaisut monipuolisen pääomasijoituksiin erikoistuneen tuotevalikoiman kautta

Arvomme

Pohjoismaiset juuret ja kansainvälinen ote näkyvät arvonluontitarinoissamme vielä omistusaikamme jälkeen

Aktiivinen omistajuus

Aktiivinen omistajuus on kaiken toimintamme perusta. Tarjoamme proaktiivisesti innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Luomme pysyvää arvoa tekemällä tiivistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Sitoutuminen

Olemme sitoutuneet yrittäjähenkisyyteen. Olemme nälkäisiä mutta nöyriä ja rohkaisemme jatkuvaan kehittymiseen ja kasvuun.

Korkea moraali

Uskomme rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Olemme sekä luotettava kumppani että vastuullinen omistaja ja kunnioittamme kaikkia sidosryhmiämme. Otamme huomioon toimintamme vaikutukset myös pitkällä aikavälillä.

Monipuolinen osaaminen

Rakennamme osaamistamme monipuolisesti. Tiimimme ja neuvonantajaverkostomme yhdistävät operatiivista, teknistä, rahoitusalan ja juridista osaamista johtavista kansainvälisistä yrityksistä.

Tietoa vaihtoehtorahaston hoitajasta

CapMan AIFM Oy on pääoma-, infrastruktuuri- ja kiinteistösijoittamiseen erikoistunut rahastonhoitaja, jolle Suomen Finanssivalvonta on myöntänyt syyskuussa 2018 vaihtoehtorahaston hoitajan (AIFM) toimiluvan. CapMan AIFM Oy toimii tällä hetkellä vaihtoehtorahaston hoitajana rahastoille CapMan Growth Equity Fund Ky, CapMan Nordic Infrastructure I SCSp ja kahdelle kiinteistösijoitusrahastolle; CapMan Nordic Real Estate II FCP-RAIF ja CapMan Nordic Property Income Fund.

CapMan Growth Equity Fund Ky on suljettu suomalainen kommandiittiyhtiömuotoinen rahasto, jonka tarkoituksena on merkittävien vähemmistösijoituksien tekeminen pohjoismaisiin kasvuyrityksiin. Luxemburgiin sijoittunut CapMan Nordic Infrastructure I SCSp-rahasto on suljettu pääomarahasto, joka sijoittaa vakaan tuoton ja alhaisen riskin infrastruktuurikohteisiin energia-, liikenne- ja telekommunikaatiosektorissa, kuten esimerkiksi energian- ja lämmöntuotantolaitoksiin ja jakeluverkkoihin.

Luxemburgiin sijoittunut CapMan Nordic Real Estate II FCP-RAIF-rahasto on suljettu pääomarahasto, joka sijoittaa tuotto-riski -profiililtaan Value add -sijoitusstrategialla toimisto-, kauppa-, hotelli-, ja asuinkiinteistöihin Pohjoismaissa. Erikoissijoitusmuotoinen CapMan Nordic Property Income Fund puolestaan on neljä kertaa vuodessa auki oleva rahasto, joka sijoittaa tuotto-riski -profiililtaan Income -strategialla Pohjoismaiden kasvukaupungeissa sijaitseviin tasaista vuokrakassavirtaa tuottaviin kiinteistökohteisiin, sisältäen toimisto, vähittäiskauppa, logistiikka ja hotellikiinteistötyypit.