Rakennamme kestävää yhteiskuntaa sijoittamalla pohjoismaiseen infrastruktuuriin

CapMan Infra sijoittaa parantaakseen pohjoismaista infrastruktuuria

Pohjoismaat ovat vakaa ja houkutteleva markkina pitkäaikaisille infrastruktuurisijoituksille. Urbanisaatio, muuttuva väestöpohja ja julkisen talouden paineet luovat kysyntää infrastruktuurikohteiden vaihtoehtoisille rahoitusmuodoille. Haja-asutusalueiden tasapuolinen tarve kasvukeskusten kanssa korkealaatuiseen infrastruktuuriin asettaa suuria vaatimuksia kuntapäättäjille. Kasvukeskukset puolestaan kokevat investointipaineita väestönkasvun ansiosta. Lisäksi monella sektorilla on korjausvelkaa ja tarve uusia yhteiskunnan kannalta keskeistä infrastruktuuria. Velkaisuus ja korkeat veroasteet rajoittavat julkisen talouden kasvattamista. Tästä johtuen infrastruktuurisijoittamiselle on runsaasti kysyntää.

CapMan Infra vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja paikallisille infrastruktuurikohteiden omistajille, kun he miettivät tulevien investointitarpeiden rahoittamista tai omistustensa uudelleenjärjestelyä. Sijoitamme pääosin rahastostamme, mutta meillä on myös valmius toteuttaa mandaattipohjaisia ratkaisuja yhtiöihin, jotka ovat rahaston sijoitusfokuksen ulkopuolella.

280

miljoonaa euroa infraan sijoittavia hallinnoitavia pääomia

6

sijoitusammattilaista Helsingissä ja Tukholmassa

4

maantieteellistä aluetta

1

rahasto varainhankinnassa

CapMan Infra sijoittaa erityisesti vakaan tuoton ja alhaisen riskin infrastruktuurikohteisiin energia-, liikenne- ja telekommunikaatiosektoreilla kuten esimerkiksi energian- ja lämmöntuotantolaitoksiin ja jakeluverkkoihin. Toimimme laajasti Pohjoismaissa, ja tiimimme on jakautunut Helsingin ja Tukholman toimistojen välille.

Ikääntyvä infrastruktuuri ja jatkuvat investointipaineet muuttuvassa toimintaympäristössä kohdesektoreilla takaavat hankevirran, joihin CapMan Infra pystyy aktiivisella otteellaan välittömästi tarttumaan. CapMan Infra pyrkii tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja paikallisille infrastruktuurikohteiden omistajille, kun he miettivät tulevien investointitarpeiden rahoittamista tai omistustensa uudelleenjärjestelyä.

Sijoitamme kehittääksemme pohjoismaista infrastruktuuria ja toimimme yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Kohteiden hallinnointiyhtiönä olemme keskeisessä asemassa varmistamaan yhteisöille tärkeän infrastruktuurin toimivuutta. Sijoittamalla voimme vaikuttaa siihen, että energiantuotantolaitokset päivitetään nykyaikaisiksi ja että lämmönjakelu tavoittaa loppuasiakkaan. Meille vastuullisuus on keskeinen osa sijoitustoimintaamme. Huomioimalla ympäristöseikat sekä yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvät asiat sijoitustoiminnassa auttaa rakentamaan pitkäaikaista arvoa ja parantamaan tuottoja tukien samalla kohdeyritystemme työntekijöitä ja asiakkaita ja kehittäen ympäröivää yhteiskuntaa.