Aidosti pohjoismainen kiinteistö­sijoittaja

Aidosti pohjoismainen kiinteistö­sijoittaja

CapMan Real Estate on pohjoismainen kiinteistösijoittaja, jonka tiimi sijaitsee Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Lontoossa.

Tavoitteemme on saavuttaa houkuttelevia tuottoja sijoittajille hyödyntämällä paikallista kokemusta sekä toimialaosaamista sekä toteuttaa selkeitä ja johdonmukaisia liiketoimintasuunnitelmia jokaisen kohteen parantamiseksi.

Fokuksemme

Kohteemme

Kohteemme

Ostamme, parannamme ja kehitämme joustavia ja kestäviä kiinteistöratkaisuja Pohjoismaiden suurimmissa kaupungeissa. Tunnistamme toiminnassamme ympäristövastuumme ja pyrimme vaikuttamaan myönteisesti yhteisöihin, joihin sijoitamme.

Esimerkkejä

Vahva paikallinen tiimi

Vahva paikallinen tiimi

Yrittäjähenkisillä paikallisilla kiinteistösijoittamisen ammattilaisilla on runsaasti kokemusta ja osaamista kohteiden kartoittamisesta sekä niiden hallinnoimisesta kohdemarkkinoillamme.

Ota yhteyttä

CAPMAN REAL ESTATE

CapMan Real Estate on pohjoismainen kiinteistösijoittaja. Ostamme, parannamme ja kehitämme joustavia ja kestäviä kiinteistöratkaisuja Pohjoismaiden suurimmissa kaupungeissa. Tunnistamme toiminnassamme ympäristövastuumme ja pyrimme vaikuttamaan myönteisesti yhteisöihin, joihin sijoitamme.

Sijoittajakuntamme koostuu suurista kansainvälisistä institutionaalisista sijoittajista sekä varainhoitoyhtiöistä, jotka uskovat kykyymme saavuttaa korkeita sijoitustuottoja yli syklien sekä rahastojemme riski-tuotto-kirjon.

Toteutamme sekä arvonluontiin että tuottoon keskittyviä sijoitusstrategioita kaikilla keskeisillä kiinteistösektoreilla Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.

Arvonluontistrategiat

Sijoitamme muuntautuviin kiinteistöihin Pohjoismaiden likvideimmillä markkinoilla.

Arvonluontirahastomme hankkivat muuntautuvia kiinteistöjä Pohjoismaiden likvideimmillä markkinoilla. Kiinteistöä kehitetään aktiivisen hallinnoinnin kautta, joka sisältää muun muassa uudelleenkehittämisen, käyttötarkoituksen muuttamisen tai kiinteistön uudelleen positioinnin. Tyypillisessä arvonluontisijoituksessa hyvällä paikalla sijaitseva mutta huonosti hallinnoitu kiinteistö modernisoidaan ja vuokrapohjan profiilia korotetaan vuokraamalla tilat hyville vuokralaisille pitkäaikaisilla sopimuksilla. Suurin osa lisäarvosijoituksistamme haetaan julkisten prosessien ulkopuolelta paikallisesta verkostostamme. Liiketoimintasuunnitelman toteuduttua kohde myydään huutokaupassa kansainväliselle tai paikalliselle core-kohteiden ostajalle.

Fokuksemme

CapMan Nordic Real Estate III FCP-RAIF (2020) on 500 milj. euron (tavoitekoko) suljettu rahasto, joka sijoittaa liike- sekä asuinkiinteistöihin Pohjoismaissa. Nykytila: Sijoittaa aktiivisesti. Ainoastaan instituutiosijoittajille.

CapMan Nordic Real Estate II FCP-RAIF (2017) on 425 milj. euron suljettu, täyteen sijoitettu rahasto. Rahaston kohteet ovat liike- sekä asuinkiinteistöjä Pohjoismaissa. Nykytila: Irtautumis- ja arvonluontivaiheessa. Ainoastaan instituutiosijoittajille.

CapMan Nordic Real Estate FCP-SIF (2013) on 273 milj. euron suljettu, täyteen sijoitettu rahasto. Rahaston kohteet ovat liike- sekä asuinkiinteistöjä Pohjoismaissa. Nykytila: Kohteista on lähes kokonaan irtauduttu. Ainoastaan instituutiosijoittajille.

MISSIOMME

Tavoitteemme on saavuttaa houkuttelevia tuottoja sijoittajille hyödyntämällä paikallista kokemusta sekä toimialaosaamista jokaisen kohteen parantamiseksi.

Tuottostrategiat

Sijoitamme tuottokiinteistöihin Pohjoismaissa.

Tuottovetoisten mandaattien avulla haemme hyvillä paikoilla sijaitsevia korkealuokkaisia sijoituksia jotka kerryttävät houkuttelevia riskikorjattuja tuottoja pitkällä aikavälillä. Core- ja core+-kohteiden tuottoprofiilia parannetaan jatkuvasti aktiivisella hallinnoinnilla sekä vuokralaispohjan kehittämisellä. Kohteita huolletaan ja niitä kehitetään seuraamalla jokaiselle laadittua pitkän aikavälin kunnossapito- ja kehityssuunnitelmaa.

Fokuksemme

CapMan Residential Fund (2021) on osittain avoin pitkäaikainen rahasto, joka sijoittaa asuinkiinteistöihin Pohjoismaissa. Ainoastaan instituutiosijoittajille.

CapMan Hotels Fund II (2019) on osittain avoin pitkäaikainen rahasto, joka sijoittaa hotellikiinteistöihin Pohjoismaissa. Ainoastaan instituutiosijoittajille.

CapMan Nordic Property Income (2017) on osittain avoin Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa vakaan ja ennakoitavan kassavirran omaaviin kiinteistöihin pohjoismaisissa kasvukeskuksissa. Rahaston vähimmäissijoitus on 5 000 euroa ja se on auki uusille merkinnöille neljä kertaa vuodessa.

BVK-CapMan Nordic Residential Mandate (2016) on Saksalaiselta eläkerahastolta Bayerische Versorgungskammerilta (BVK) saatu erillinen sijoitusmandaatti, joka sijoittaa asuinkiinteistöihin Pohjoismaissa.

Kaikki rahastot

Rahasto Vuosi Kerätty Status
CapMan Residential Fund 2021 300 m€ Actively investing
CapMan Nordic Real Estate III 2020 564 m€ Actively investing
CapMan Hotels II 2019 392 m€ Actively investing
CapMan Nordic Property Income 2017 94 m€ (non-UCITS) Actively investing
CapMan Nordic Real Estate II 2017 €425m Value creation & exit
BVK-CapMan Nordic Residential Mandate 2016 - Actively investing
Kokoelmakeskus 2016 €47m Value creation & exit
CapMan Nordic Real Estate I 2013 €273m Value creation & exit

Kumppanimme