Aidosti pohjoismainen kiinteistösijoittaja

Real Estate

Pohjoismainen paikallisesti Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa toimiva kiinteistösijoittaja

Toteutamme sekä arvonluontiin että vakaaseen tuottoon perustuvia strategioita kaikilla keskeisillä kiinteistösektoreilla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Arvonluontiin keskittyvät rahastot ostavat pohjoismaisissa kasvukeskuksissa sijaitsevia kiinteistöjä, joita voi parantaa käyttötarkoitusta muokkaamalla, remontoimalla, tai uudelleen positioimalla aktiivisen hallinnoinnin kautta. Tuottokeskeiset rahastomme ja mandaattimme keskittyvät hyvällä paikalla sijaitsevia ja laadukkaita kohteita joiden riskikorjattu tuotto on houkutteleva sijoittajille yli markkinasyklien.

2,5

mrd € hallinnoitavia pääomia

40

kiinteistösijoittamisen ammattilaista

4

sijoitusstrategiaa

200+

pohjoismaista sijoitusta

Kiinteistösijoittaminen CapManilla

Nordic Real Estate

Aktiivinen arvonluonti


Nordic Real Estate I & II -rahastot


Nordic property income

Tuotto


Nordic Property Income -rahasto (avoin erikoissijoitusrahasto)


Hotels

Tuotto


Hotels Real Estate -rahasto 


Sijoitusmandaatit

Core


Sijoitusmandaatti Saksan suurimman eläkevakuutusyhtiön Bayerische Versorgungskammerin (BVK) puolesta


Osaava kiinteistötiimi

Yrittäjähenkiset paikalliset tiimimme ovat vakiinnuttaneet asemansa markkinoilla. Heillä on runsaasti kokemusta transaktioista ja kohteiden hallinnoinnista keskeisillä markkinoilla sekä käytössä hyvät resurssit.

Aktiivinen arvonluonti

”Olemme erittäin tyytyväisiä sijoitukseemme Vantaan Aviapoliksessa sijaitsevaan toimistokiinteistöön Plaza Prestoon. Sijoitimme kiinteistöön vuonna 2014 ja irtauduimme siitä kolme vuotta myöhemmin. Omistusaikana toteutimme liiketoimintasuunnitelmamme kasvattamalla kiinteistön vuokrausastetta 94 prosenttiin ja pienentämällä ylläpitokustannuksia.”

Juhani Erke, CapMan Real Estaten partneri

 

Sijoita Pohjoismaihin sijoittavaan hajautettuun ja avoimeen kiinteistörahastoon