Pohjoismaihin sijoittava avoin kiinteistörahasto tasaista tuottoa tavoitteleville sijoittajille

Rahasto

Rahasto Vuosi Koko Status
CapMan Nordic Property Income 2017 60 m€ (non-UCITS) Actively investing

Merkitse rahastoa

Merkitäksesi rahastoa, tutustu yllä oleviin rahastomateriaaleihin (rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite) ja tee merkintä merkintälomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeä ilmoitus Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston osuudenomistajille sääntömuutoksesta

Tärkeä ilmoitus Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston osuudenomistajille sääntömuutoksesta

CapMan Real Estate Oy:n hallitus on 29.3.2019 pitämässään kokouksessa päättänyt päivittää Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston (”Rahasto”) sääntöjä.

Sääntöpäivitykset liittyvät erikoissijoitusrahastoja koskevan sääntelyn muutoksiin ja sääntelyn siirtämiseen sijoitusrahastolaista vaihtoehtorahaston hoitajista annettuun lakiin. Sääntelyn muutokset koskevat muun muassa rahaston rahasto-osuudenomistajien kokousten järjestämisvelvoitetta. Rahaston sääntöihin on tehty lisäksi teknisluonteisia ja selventäviä muutoksia.

Rahaston sääntömuutokset on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 29.3.2019 ja päivitetyt säännöt astuvat voimaan 29.4.2019.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä muutos aiheuta osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia.

Rahaston päivitetyt säännöt löytyvät seuraavasta linkistä:

CapMan Nordic Property Income Fund (non-UCITS) – Säännöt

Päivitetyt säännöt sekä muu rahastomateriaali ovat saatavilla myös CapManin toimitiloissa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki.

Lisätietoja sääntömuutoksesta antaa CapMan-konsernin Legal Counsel ja Compliance Officer Nelli Back sähköpostitse nelli.back@capman.com.

Ystävällisin terveisin,

CapMan AIFM Oy