Pohjoismaihin sijoittava avoin kiinteistörahasto tasaista tuottoa tavoitteleville sijoittajille

Rahasto

Rahasto Vuosi Koko Status
CapMan Nordic Property Income Fund 2017 €60m (non-UCITS) Actively investing

Merkitse rahastoa

Merkitäksesi rahastoa, tutustu yllä oleviin rahastomateriaaleihin (rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite) ja tee merkintä merkintälomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeä ilmoitus Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston osuudenomistajille sääntömuutoksesta

CapMan Real Estate Oy:n hallitus on 30.11.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt päivittää Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston (”Rahasto”) sääntöjä. Pääasiallisesti päivitykset liittyvät Rahaston vaihtoehtorahaston hoitajan vaihtumiseen. 2.1.2019 alkaen Rahasto siirtyy CapMan-konsernin sisällä CapMan Real Estate Oy:ltä CapMan AIFM Oy:n hoidettavaksi. Lisäksi Rahaston sääntöihin on tehty teknisluonteisia ja selventäviä muutoksia,  joilla pyritään selkeyttämään Rahastolle keskeisiä käsitteitä ja Rahastolle hyvitettävää osuutta lunastuspalkkioista.

Rahaston sääntömuutokset on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 30.11.2018 ja päivitetyt säännöt astuvat voimaan 2.1.2019.

Sääntömuutos taikka vaihtoehtorahaston hoitajan muutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä muutos aiheuta osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia.

Rahaston päivitetyt säännöt löytyvät seuraavasta linkistä:

Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund – 2.1.2019 voimaan tulevat säännöt

Päivitetyt säännöt sekä muu rahastomateriaali ovat saatavilla myös CapManin toimitiloissa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki.

Lisätietoja sääntömuutoksesta antaa CapMan-konsernin Compliance Officer Outi Rajaniemi, sähköpostitse outi.rajaniemi@capman.com tai puhelimitse +358 20 720 75 34.

Ystävällisin terveisin,

CapMan Real Estate Oy