CapMan Oyj:n vuoden 2018 tulos ja webcast

tammikuu 31, 2019

CapMan on lokakuun 2018 jälkeen kerännyt yli 400 milj. euroa uutta hallinnoitavaa pääomaa

CapMan Oyj 2018 Tilinpäätöstiedote (pdf)

Webcastin tallenne

Esityskalvot (pdf)

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Ydintoimintamme kehittyi vahvasti vuonna 2018. Rahastojen ja sijoitusten hallinnoinnista ja palveluista saadut palkkiotuotot kasvoivat viime vuonna 22 prosenttia. Kasvu tulee jatkumaan vahvana vuonna 2019. Olemme lokakuun 2018 jälkeen keränneet yli 400 milj. euroa uutta hallinnoitavaa pääomaa. Tämä uusi hallinnoitava pääoma tuottaa CapManille pitkäaikaisia palkkiotuottoja yli 4 milj. euroa vuositasolla, täysimääräisesti jo 2019. Myös palveluliiketoimintamme kasvu jatkuu hyvänä.

Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus oli yli 6 milj. euroa vuonna 2018, missä oli kasvua yli 100 prosenttia vuodesta 2017. Odotamme tämän positiivisen kehitystrendin jatkuvan vuonna 2019 palkkiotuottojen kasvun ja hyvän kulutehokkuuden seurauksena. Vahvemman palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden myötä tasaamme tulosvaihtelua ja parannamme liiketoimintamme ennustettavuutta.

Strategiamme mukaisesti laajennamme tuote- ja palvelutarjoamaamme ja vahvistamme jakeluamme. Viimeisten kuukausien aikana toteutetut merkittävät hankkeet tukevat näitä tavoitteita:

Lokakuussa perustamaamme Infra-rahastoon oli loppuvuonna 2018 kerätty jo yli 140 milj. euroa pääomia. Rahaston varainhankinta jatkuu suunnitellusti vuonna 2019. Pohjoismaihin keskittyvä infrastruktuurisijoittaminen kiinnostaa maailmalla, ja olemme edelläkävijöiden joukossa tuomassa markkinalle tähän strategiaan erikoistuneita tuotteita;

Joulukuussa ja tammikuussa toteutimme kaksi merkittävää mandaattipohjaista kiinteistö- ja infrastruktuurikauppaa suurille kansainvälisille sijoittajille saksalaiselle BVK:lle ja korealaisille NHIS:lle ja NH-Amundille. Mandaatit ovat osoitus CapManin kyvykkyydestä palvella suuria kansainvälisiä sijoittajia joustavasti myös perinteisen rahastomuotoisen sijoittamisen rinnalla;

Ilmoitimme tänään hankkivamme enemmistön raportointi-, analyysi- ja varainhoitoyhtiö JAM Advisorsista. Kauppa tukee tavoitteitamme kasvattaa erikoistunutta, korkean lisäarvon palvelu- ja varainhoitoliiketoimintaa ja laajentaa samalla asiakasrajapintaamme. CapManin tavoitteena on JAMin palveluiden voimakas kasvattaminen ja toiminnan täysimittainen kaupallistaminen. Haluamme myös mahdollistaa valikoitujen listaamattomien sijoitustuotteiden tarjoamisen JAMin asiakkaille nykyisten palveluiden lisäksi.

Hallinnointi- ja palvelusegmenttien hyvästä kehityksestä huolimatta pääomamarkkinoiden yleinen heikko kehitys vuoden viimeisinä kuukausina vaikutti negatiivisesti kaupankäyntisalkkumme arvoon ja konsernin viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Olemme strategiamme mukaisesti myyneet kaupankäyntisalkustamme osakkeita ja muita markkinainstrumentteja yli 35 milj. eurolla vuoden 2018 aikana ja sijoittaneet näitä varoja pääasiassa omiin uusiin tuotteisiimme. Markkinasijoitukset eivät ole CapManin ydinliiketoimintaa ja aiomme jatkaa salkun supistamista vuoden 2019 aikana. Sijoitukset omiin rahastoihin ja tuotteisiin ovat kehittyneet hyvin ja niistä saatu tuotto vuonna 2018 oli noin 10 prosenttia.

Hallitus ehdottaa vuodelta 2018 maksettavaksi osinkoa 0,12 euroa per osake. CapManin kasvava liiketoiminta, vahva tase sekä merkittävät likvidit ja jakokelpoiset varat tukevat pitkäaikaista tavoitettamme jakaa omistajillemme vuosittain kasvavaa osinkoa.”