CapMan Nordic Property Income Fund

Domicile Finland
Legal form Finnish special investment fund (FI: erikoissijoitusrahasto)
Closed-end/Open-end fund Open-end / evergreen
Income/Risk profile Income
Term of the fund Continuous
Subscription The fund is open for new subscriptions four times per year at the last banking day of March, June, September and December

Lyhyesti

Vuosi

2017

Vaihe

Actively investing

Koko

€60m (non-UCITS)

Maat

Finland, Sweden, Denmark, Norway

Fokus

Offices and necessity-driven retail assets

Ota yhteyttä

Back Office backoffice@capman.com

Extra info

Rahasto-osuuskohtaisen nettovarallisuuden (NAV) kehitys

5.12.2017 29.12.2017 29.3.2018 29.6.2018 28.9.2018 31.12.2018 29.3.2019
A-sarja 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904
B-sarja 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904
C-sarja 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904
D-sarja 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904
E-sarja 100,00000 100,05876 107,28819 108,70906 110,89760 113,12584 113,60569

 

Tärkeä ilmoitus Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston osuudenomistajille sääntömuutoksesta

CapMan Real Estate Oy:n hallitus on 29.3.2019 pitämässään kokouksessa päättänyt päivittää Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston (”Rahasto”) sääntöjä.

Sääntöpäivitykset liittyvät erikoissijoitusrahastoja koskevan sääntelyn muutoksiin ja sääntelyn siirtämiseen sijoitusrahastolaista vaihtoehtorahaston hoitajista annettuun lakiin. Sääntelyn muutokset koskevat muun muassa rahaston rahasto-osuudenomistajien kokousten järjestämisvelvoitetta. Rahaston sääntöihin on tehty lisäksi teknisluonteisia ja selventäviä muutoksia.

Rahaston sääntömuutokset on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 29.3.2019 ja päivitetyt säännöt astuvat voimaan 29.4.2019.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä muutos aiheuta osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia.

Rahaston päivitetyt säännöt löytyvät seuraavasta linkistä:

Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund säännöt alkaen 29.4.2019

Päivitetyt säännöt sekä muu rahastomateriaali ovat saatavilla myös CapManin toimitiloissa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki.

Lisätietoja sääntömuutoksesta antaa CapMan-konsernin Legal Counsel ja Compliance Officer Nelli Back sähköpostitse nelli.back@capman.com.

Ystävällisin terveisin,

CapMan AIFM Oy