CapMan Nordic Property Income Fund

Domicile Finland
Legal form Finnish special investment fund (FI: erikoissijoitusrahasto)
Closed-end/Open-end fund Open-end / evergreen
Income/Risk profile Income
Term of the fund Continuous
Subscription The fund is open for new subscriptions four times per year at the last banking day of March, June, September and December

Lyhyesti

Vuosi

2017

Vaihe

Actively investing

Koko

€60m (non-UCITS)

Maat

Finland, Sweden, Denmark, Norway

Fokus

Offices and necessity-driven retail assets

Ota yhteyttä

Back Office backoffice@capman.com

Extra info

Rahasto-osuuskohtaisen nettovarallisuuden (NAV) kehitys

5.12.2017 29.12.2017 29.3.2018 29.6.2018 28.9.2018 31.12.2018
A-sarja 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820
B-sarja 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820
C-sarja 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820
D-sarja 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820
E-sarja 100,00000 100,05876 107,28819 108,70906 110,89760 113,12584

 

Tärkeä ilmoitus Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston osuudenomistajille sääntömuutoksesta

CapMan Real Estate Oy:n hallitus on 30.11.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt päivittää Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston (”Rahasto”) sääntöjä. Pääasiallisesti päivitykset liittyvät Rahaston vaihtoehtorahaston hoitajan vaihtumiseen. 2.1.2019 alkaen Rahasto siirtyy CapMan-konsernin sisällä CapMan Real Estate Oy:ltä CapMan AIFM Oy:n hoidettavaksi. Lisäksi Rahaston sääntöihin on tehty teknisluonteisia ja selventäviä muutoksia,  joilla pyritään selkeyttämään Rahastolle keskeisiä käsitteitä ja Rahastolle hyvitettävää osuutta lunastuspalkkioista.

Rahaston sääntömuutokset on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 30.11.2018 ja päivitetyt säännöt astuvat voimaan 2.1.2019.

Sääntömuutos taikka vaihtoehtorahaston hoitajan muutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä muutos aiheuta osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia.

Rahaston päivitetyt säännöt löytyvät seuraavasta linkistä:

Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund – 2.1.2019 voimaan tulevat säännöt

Päivitetyt säännöt sekä muu rahastomateriaali ovat saatavilla myös CapManin toimitiloissa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki.

Lisätietoja sääntömuutoksesta antaa CapMan-konsernin Compliance Officer Outi Rajaniemi, sähköpostitse outi.rajaniemi@capman.com tai puhelimitse +358 20 720 75 34.

 

Ystävällisin terveisin,

CapMan Real Estate Oy