Sitoutuneet tiimit rakentavat yritysten kasvupolkuja monipuolisesti

Pääomasijoittaminen CapManilla

Growth


KOHTEET

Yrittäjävetoiset kasvuyritykset

FOKUS

Vähemmistösijoitukset pieniin ja keskisuuriin yrityksiin vaihtoehtona määräysvaltasijoitukselle

TARJOAMME

Aktiivinen vähemmistöomistaja, jolla on runsaasti näyttöä yritysten menestyksekkäästä kehittämisestä


Buyout


KOHTEET

Listaamattomat kasvavat yritykset, joilla vahva kassavirta ja voittaja-asennetta

FOKUS

Enemmistösijoitukset ja keskisuuret yrityskaupat Pohjoismaissa

TARJOAMME

Pohjoismaisen Helsingissä ja Tukholmassa toimivan tiimin, 30 vuotta kokemusta ja vahvat, paikalliset verkostot


30+

kohdeyritystä

120+

sijoitusammattilaista ja neuvonantajaa

Irtautumisia


Sitoutuneet sijoitustiimit ja kokeneet neuvonantajaverkostot

Meillä on runsaasti kokemusta kasvustrategioiden kehittämisestä ja implementoinnista, kansainvälisten organisaatioiden luomisesta, yrityskaupoista ja rahoituksen järjestämisestä.

Johtava pohjoismainen pääomasijoittaja. Lue lisää kohteistamme:

Credit

Erikoistunut pohjoismainen velkasijoittaja

CapManin toteuttaa credit-strategiaansa kahden velkarahaston kautta, joiden neuvonantajana toimii CapMan-konserniin kuuluva itsenäinen partnership.

Nest Capital toimii neuvonantajana kahdelle yhteensä 200 milj. euron suuruiselle rahastolle, jotka tekevät pääosin unitranche- ja mezzanine-muotoisia velkasijoituksia Pohjoismaissa toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Mezzanine-, eli välirahoitus, rahoitus on ollut osana CapManin sijoitustoimintaa vuodesta 1995 lähtien. CapMan on kerännyt yhteensä lähes 700 milj. euron sitoumukset mezzanine-rahastoihin ja tehnyt tähän mennessä mezzanine-sijoituksen yli 50 yritykseen Pohjoismaissa.