Vuosikertomukset

CapManin vuosi 2021

Visiomme on olla pohjoismainen listaamattoman markkinan johtava toimija. Tähän visioon pohjautuva strategiamme on edistynyt monella rintamalla vuoden 2021 aikana. Olemme laajentaneet sijoittajapohjaamme, monipuolistaneet tarjoomaamme listaamattomassa markkinassa ja keskittyneet aktiiviseen arvonluontiin.

  • Liikevaihtomme oli 53 miljoonaa euroa ja liikevoittomme 45 miljoonaa euroa.
  • Hallinnoitavat pääomat ylsivät 4,5 miljardin euron ennätystasolle, kasvua viime vuoteen 20 %.
  • Keräsimme yli 830 miljoonaa euroa uutta pääomaa uusien rahastojen myötä. Vuoden saatossa perustimme muun muassa asuinkiinteistörahaston, yritysten liiketoiminnan murrosvaiheita tukevan rahaston sekä uuden velkarahaston.
  • Onnistuimme saamaan useita uusia suuria kansainvälisiä sijoittajia uusiin rahastoihimme. Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevat sijoittajat muodostavat nyt n. 60 prosenttia hallinnoitavista pääomistamme.
  • Vuoden 2021 aikana irtauduimme yhteensä 11:a kohteesta. Näiden myötä palautimme pääomaa sekä jaoimme tuottoa sijoittajille yhteensä 250 miljoonaa euroa, josta 24 miljoonaa euroa CapManille.
  • Kehitimme kestävyystekijöiden järjestelmällisempää integrointia osaksi liiketoimintaamme sekä keskityimme sijoituskohteidemme kestävyysvaikutusten selvittämiseen. Tämän työn tuloksena meillä on uusi strategia kestävyystavoitteiden integroimiseksi ja olemme asettaneet kestävyystavoitteita sekä CapMan-konsernille että CapManin hallinnoimille rahastoille.
  • Hallituksen varojenjakoehdotus 15 senttiä vuodelta 2022 kasvattaisi varojenjakoa yhdeksättä peräkkäistä vuotta.

Lue lisää vuoden 2021 vuosikertomuksestamme (pdf)!

ESEF-raportointivaatimusten mukainen tiedosto (xHTML)