Code of Conduct

Joakim Frimodig, toimitusjohtaja:

”CapMan toimii sijoitus- ja rahoituspalveluiden alalla. Pitkän aikavälin menestys tällä toimialalla rakentuu osapuolten väliseen luottamukseen. Uskomme, että ansaitaksemme luottamuksen meidän täytyy aina toimia korkeimpien eettisten ohjeistusten mukaisesti kaikessa mitä teemme, niin sijoittajien, asiakkaiden, kohdeyritysten, osakkeenomistajien, kollegoiden, tavarantoimittajien, kilpailijoiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Korkea moraali on yksi CapManin perusarvoista ja Code of Coduct kuvastaa sitoutumistamme tähän arvolupaukseen ja sitä miten korkea moraali näkyy jokapäiväisessä ammatillisessa toiminnassamme.”