Omistus

Lähde: Monitor by Modular Finance AB. Koostettua ja käsiteltyä omistajadataa eri julkisista tietolähteistä, kuten Euroclear Suomi ja Morningstar, sekä suorista kyselyistä osakkeenomistajilta. Vaikka omistajadatan näytössä ja koonneissa pyritään mahdollisimman täydelliseen, tarkkaan  ja ajankohtaiseen esitykseen, emme (Modular Finance AB tai CapMan Oyj) voi taata omistajadatan täydellisyyttä tai virheettömyyttä.