Optio-ohjelmat

CapManilla on henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi tällä hetkellä voimassa kaksi optio-ohjelmaa, optio-ohjelma 2013 ja optio-ohjelma 2016, jonka piirissä on yhtiön avainhenkilöitä. Optio-ohjelmat hyväksyttiin 20.3.2013 ja 16.3.2016 pidetyissä yhtiön varsinaisissa yhtiökokouksissa.

Osakkeiden merkitseminen CapMan Oyj:n optio-oikeuksilla

Optionhaltijan arvo-osuustili Evli Pankki Oyj:ssä

CapMan Oyj:n työsuhdeoptioiden haltija, jonka arvo-osuustili on Evli Pankissa voi tehdä osakkeiden merkinnän optio-oikeuksilla sähköisesti Incentive-palvelussa https://incentive.eam.fi.

Muu optionhaltija (sijoittaja), jolla on arvo-osuustili Evli Pankissa, voi merkitä osakkeita optio-oikeuksilla ottamalla yhteyttä Evli Helpdesk -palveluun sähköpostitse osoitteeseen operations@eam.fi tai puhelimitse numeroon +358 (0) 9 4766 9931 (9:00 – 16:00).

Optionhaltijan arvo-osuustili muussa arvo-osuustilinhoitajayhteisössä

CapMan Oyj:n työsuhde optio-oikeuksien haltija tai muu optio-oikeuksien haltija (sijoittaja), jonka arvo-osuustili on muussa arvo-osuustilinhoitajayhteisössä, tulee olla yhteydessä omaan tilinhoitajaansa tehdessään optio-oikeuksilla osakemerkintää. Arvo-osuustilinhoitaja antaa lisätietoja osakkeiden merkitsemisestä.

Osakkeiden merkinnän ja arvo-osuustilinhoitajalta saadun maksuohjeen mukaisesti maksetun merkintämaksun maksamisen tapahduttua arvo-osuustilinhoitaja kirjaa merkintään käytetyt optiot pois option haltijan arvo-osuustililtä ja niiden tilalle yhtiön uusia osakkeita.

Uudet osakkeet

Merkitty osake ei ole heti pörssissä myytävissä, vaan uudet osakkeet rekisteröidään ensin kaupparekisterissä ja haetaan lisäeränä pörssilistalle. Merkitsijän on tämän vuoksi hyvä varautua siihen, että merkitty osake tulee pörssikaupan kohteeksi vasta usean viikon kuluttua osakemerkinnästä.

Osinkoon oikeuttavat sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-ohjelmien keskeiset päivämäärät 2020

 

Optio-ohjelma Merkintäaika Merkintäikkunat Listataamispäivä
2013 C 1.5.2018-30.4.2020 -16.1.2020

17.1-9.4.2020

10.4-30.4.2020

10.2.2020

4.5.2020

22.6.2020

2016 A 1.5.2019-30.4.2021 -16.1.2020

17.1-9.4.2020

10.4-29.5.2020

30.5-4.9.2020

5.9-27.11.2020

10.2.2020

4.5.2020

22.6.2020

28.9.2020

18.12.2020