Tilintarkastus

Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioiksi ilmoitetaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa.

CapManin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja. Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioiksi ilmoitetaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiö noudattaa tilintarkastajan toimikauden pituuden laskennassa tilintarkastuslain mukaisia säännöksiä. Näiden säännösten mukaan tilintarkastajan toimikauden määräajan kuluminen alkaa uuden tilintarkastuslain voimaantuloa seuraavan tilikauden alusta eli tilikaudelta 1.1.–31.12.2008. CapManin vuoden 2018 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ulla Nykky yhtiön tilintarkastajaksi, joka vastaa tilintarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista koko konsernin osalta.

Edellisen varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Vuonna 2017 tilintarkastajille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Palkkiot 2017 (euro)

Palkkiot 2016 (euro)

Tilintarkastuspalkkiot

257 000

261 000

Palkkiot muista palveluista

165 000

299 000

Yhteensä

422 000

560 000