Tilintarkastus

CapManin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja. Tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioiksi ilmoitetaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuoden kestäväksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

CapManin vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kristina Sandinin yhtiön tilintarkastajaksi, joka vastaa tilintarkastustyön koordinoinnista ja ohjeistuksesta koko konsernin osalta.

Edellisen varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Vuonna 2021 tilintarkastajille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Palkkiot 2021 (euro)

Palkkiot 2020 (euro)

Tilintarkastuspalkkiot

293 000

283 000

Palkkiot muista palveluista

10 000

28 000

Yhteensä

303 000

312 000