Tilintarkastus

CapManin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja. Tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioiksi ilmoitetaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuoden kestäväksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

CapManin vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ulla Nykky yhtiön tilintarkastajaksi, joka vastaa tilintarkastustyön koordinoinnista ja ohjeistuksesta koko konsernin osalta.

Edellisen varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Vuonna 2019 tilintarkastajille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Palkkiot 2019 (euro)

Palkkiot 2018 (euro)

Tilintarkastuspalkkiot

249 000

307 000

Palkkiot muista palveluista

107 000

59 000

Yhteensä

356 000

366 000