Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa sijoitustoimintaamme.

Huomioimalla ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hallinnointiin liittyvät kysymykset sijoitustoiminnassamme autamme rakentamaan pitkäaikaista arvoa ja parantamaan tuottoja. Samalla tuemme kohdeyritystemme työntekijöitä ja asiakkaita ympäröivää yhteiskuntaa kehittämällä. Kohteiden hallinnointiyhtiönä olemme keskeisessä asemassa varmistamassa yhteisöille tärkeän infrastruktuurin toimivuutta. Sijoittamalla voimme vaikuttaa siihen, että Pohjoismaiden asukkaat hyötyvät puhtaista ja tehokkaista energiaratkaisusta, nopeista verkkoyhteyksistä sekä vaivattomista ja ympäristöystävällisistä liikenneyhteyksistä.

CapMan allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2012. CapMan on saanut korkeimman arvosanan A+ kategorioissa pääomasijoitukset, kiinteistöt ja infrastruktuuri. Arvosanat perustuvat PRI:n vuoden 2020 raportin arviointiin. Lue lisää alla olevista raporteista.