Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa sijoitustoimintaamme.

Huomioimalla ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hallinnointiin liittyvät kysymykset sijoitustoiminnassamme autamme rakentamaan pitkäaikaista arvoa ja parantamaan tuottoja. Samalla tuemme kohdeyritystemme työntekijöitä ja asiakkaita ympäröivää yhteiskuntaa kehittämällä. Kohteiden hallinnointiyhtiönä olemme keskeisessä asemassa varmistamassa yhteisöille tärkeän infrastruktuurin toimivuutta. Sijoittamalla voimme vaikuttaa siihen, että Pohjoismaiden asukkaat hyötyvät puhtaista ja tehokkaista energiaratkaisusta, nopeista verkkoyhteyksistä sekä vaivattomista ja ympäristöystävällisistä liikenneyhteyksistä.