Läpinäkyvyys rakentaa luottamusta.

Hallinnoitavat rahastot

Rahasto Vuosi Koko Status
CapMan Growth II Fund 2020 74 m€ Actively investing
CapMan Growth Equity Fund 2017 2017 86 m€ Value creation & exit
Rahasto Vuosi Koko Status
BVK-CapMan Nordic Residential Mandate 2016 456 m€ Actively investing
CapMan Hotels II 2019 368 m€ Actively investing
CapMan Nordic Real Estate II 2017 €425m Actively investing
CapMan Nordic Property Income 2017 87 m€ (non-UCITS) Actively investing
Kokoelmakeskus 2016 €47m Value creation & exit
CapMan Nordic Real Estate I 2013 €273m Value creation & exit
CapMan RE II 2006 485 m€ Value creation & exit
CapMan Hotels RE 2008 €875m Terminated
Rahasto Vuosi Koko Status
CapMan Buyout XI 2019 175 m€ Actively investing
CapMan Buyout X 2013 244 m€ Value creation & exit
CapMan Buyout IX 2009 295 m€ Value creation & exit
CapMan Buyout VIII 2006 440 m€ Value creation & exit
Rahasto Vuosi Koko Status
CapMan Russia II 2013 €99m Value creation & exit
CapMan Russia I 2007 €118m Value creation & exit
Rahasto Vuosi Koko Status
Nest Capital 2015 2016 €100m Actively investing
CapMan Mezzanine V 2010 €95m Generating carried interest
Rahasto Vuosi Koko Status
CapMan Nordic Infrastructure I 2018 174 milj. euroa Actively investing

OLEMME KERÄNNEET YLI 5 MRD € PÄÄOMIA VUODESTA 1989

3 mrd € hallinnoitavia pääomia

CapManin hallinnoimiin rahastoihin on sijoittanut noin 120 suomalaista ja kansainvälistä institutionaalista sijoittajaa. Rahastojen suurimpia sijoittajia ovat eläkeyhteisöt sekä henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, ja valtaosa CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajista on mukana useammassa kuin yhdessä rahastossa.

Suhteet

CapMan rakentaa pitkäaikaisia suhteita rahastosijoittajien kanssa. Rahastosijoittajasuhteiden kannalta tärkeintä on tuottaa sijoittajille ensiluokkaisia tuottoja sekä kehittää sijoittajapalvelujamme entistä ammattimaisemmiksi.

Läpinäkyvyys

Rakennamme luottamusta sijoittajiemme kanssa läpinäkyvän toimintatapojen kautta. CapManin omat rahastosijoitukset yhdenmukaistavat entisestään CapManin intressejä institutionaalisten sijoittajien kanssa.

Kansainvälisyys

Laajennamme ja kehitämme jatkuvasti kansainvälistä sijoittajakuntaamme. Rahastomme kotipaikkana on Suomen lisäksi Luxemburg tai Guernsey.

Hallinnoitavat pääomat

Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin hallinnoima pääoma jakautuu kohdeyrityssijoituksia tekeviin pääomarahastoihin ja kiinteistöpääoma- rahastoihin. Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen pääomat jakautuvat oman pääoman ehtoisiin rahastoihin ja välirahoitusta tekeviin mezzanine-rahastoihin sekä infrastruktuurirahastoihin.

Hallinnoitavat pääomat kasvavat rahastojen varainhankinnan myötä, ja pienenevät irtautumisten myötä. Raportoitavaan hallinnoitavaan pääomaan kohdistuu tuotto-odotuksia hallinnointipalkkioiden ja mahdollisten voitonjako-osuustuottojen muodossa.

Rahastojen alkuperäiseen kokoon, mukaan lukien pääoma, josta on jo irtauduttu, viitataan CapManissa tarvittaessa termeillä hallinnoitavat rahastot tai rahastojen alkuperäiset pääomat.

Tietoa vaihtoehtorahaston hoitajasta