Press Release - 10 April 2012

Svenska Starlight och Eastway/AVAB CAC förenar sina krafter

Företagsgruppen Eastavab Group Oy arbetar med uthyrning av audiovisuell utrustning och eventplanering. Ägarskapet är uppdelat mellan fonden CapMan Buyout IX och företagets ledningsgrupp. Eastavab Group står som ägare till finska Eastway och norska AVAB CAC och nu står gruppen inför en fusion med Swedish United Audio Starlight AB (”Starlight”). Efter fusionen väntas Eastavab och Starlight bli marknadsledande inom uthyrning av audiovisuell utrustning i Finland, Sverige och Norge. Ägarna tar därmed sikte på att öka företagsgruppens marknadsandelar på de marknader där verksamhet bedrivs och samtidigt fortsätta att expandera till nya marknader.

Starlight är ett teknik- och tjänsteföretag som säljer och hyr ut ljud, ljus och scenut­rustning samt design och teknikertjänster till hela evenemangsindustrin. Företaget är ledande i Sverige och erbjuder helhetslösningar som omfattar allt från teknisk utrustning och scenbygge till logistiktjänster. Starlight grundades 2006 genom en sammanslagning av United Audio AB och Starlight AB. Den nya gruppen, bestående av Eastavab och Starlight, väntas generera en omsättning på omkring 75 miljoner euro år 2012.

”Vår strategi är att tillsammans med Eastavabs ledningsgrupp bli en ledande aktör på den nordiska marknaden för uthyrning av audiovisuell utrustning. Sammanslagningen med Starlight, som är Sveriges största leverantör av ljus, ljud och scenutrustning, är ett steg som tar oss betydligt närmare det målet. Vi ser en stor tillväxtpotential i Sverige, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv”, säger Olli Liitola, Senior Partner på CapMan och ansvarig för Eastavabs investering.

”Det ska bli spännande att få ingå i en stor nordisk företagsgrupp. Med stöd från CapMan kommer gruppen att få en bra position som gör det möjligt att fortsätta växa och bli den dominerande marknadsledaren på området uthyrning av audiovisuell utrustning i Norden”, sägerPer Eriksson, CEO på Starlight.

”Starlight är ett fantastiskt tillskott i Eastavab Group. Genom sammanslagningen får vi en heltäckande nordisk plattform med allt som behövs – resurser, produktsortiment, kompetens och geografisk närvaro – för att kunna erbjuda våra kunder och samarbetspartners branschens bästa produkter, tjänster och lösningar. Dessutom gör sammanslagningen det möjligt för oss att bli mer effektiva och få till stånd betydande synergieffekter, exempelvis när det gäller inköp av utrustning. Genom att lära oss bästa praxis av varandra över landsgränserna och optimera verksamheten kan vi erbjuda ett rikare utbud av produkter och tjänster samtidigt som vi sparar pengar på underleverantörer”, säger Trond Lutdal, CEO på Eastavab.

Innan affären är i hamn måste ett antal villkor uppfyllas, något som väntas vara klart i maj 2012. Sammanslagningen innebär att Starlights ägare blir delägare i holdingbolaget Eastavab Group.

För mer information:

Olli Liitola, Senior Partner, CapMan Buyout, tel. +358 400 605 040
Per Eriksson, CEO, United Audio Starlight AB, tel. +46 226 77323
Trond Lutdal, CEO, Eastavab Group Oy, tel. +47 9 054 4556

 

CapMan www.capman.com
CapMan är en ledande kapitalförvaltare inom private equity i Norden och Ryssland. Bolaget förvaltar fonder till ett värde av cirka 3,1 miljarder euro och har fyra investeringsområden – CapMan Buyout, CapMan Russia, CapMan Public Market och CapMan Real Estate – vart och ett med egna fonder och eget investeringsteam. Bolaget bildades 1989 och har i dag cirka 120 anställda och kontor i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Moskva och Luxemburg. B-aktien är noterad på Helsingforsbörsen sedan 2001.

Eastway www.eastway.fi
AVAB CAC www.avab-cac.no
AVAB CAC Bergen
www.acbergen.no
United Audio Starlight
www.starlight.se